1
W związku ze zwiększającą się ilością cudzoziemców, którzy chcą zamieszkać w Polsce postanowiłam zamieścić na blogu kilka postów dotyczących tego kto i kiedy może ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce. Jeśli chcesz się dowiedzieć gdzie składa się wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie oraz kiedy powinieneś ubiegać się o takie pozwolenie, to ten spis jest właśnie dla Ciebie. For english click here

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Takie zezwolenie może być wydane na maksymalnie 3 lata, jeśli planujesz pozostać w Polsce dłużej musisz pamiętać o złożeniu kolejnego wniosku. Zezwolenie na pobyt czasowy nie przedłuża się automatycznie.

Gdzie złożyć wniosek?

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym do spraw cudzoziemców. Wniosek powinien być złożony w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Jeśli mieszkasz w Krakowie to wniosek składasz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, a jeśli w Opolu to właściwy będzie Opolski Urząd Wojewódzki.

Jakie dokumenty należy złożyć razem z wnioskiem?

Oprócz wypełnionego formularza wniosku cudzoziemiec powinien udokumentować powody, dla których chce przebywać w Polsce przez dłuższy okres. Takich powodów może być wiele i w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca będzie zależało jakie dokumenty zostaną złożone wraz z wnioskiem. Przykładowo jeśli celem pobytu jest kształcenie się na studiach stacjonarnych, do wniosku należy załączyć zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów. Złożenie kompletnego wniosku i wyczerpującego zestawu dokumentów pozwoli na szybsze załatwienie sprawy. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy jest czasochłonna i dla osób spoza Polski może się wydawać skomplikowana. Jeśli nie jesteś pewien czy samodzielnie poradzisz sobie ze wszystkimi formalnościami, możesz zwrócić się po pomoc do prawnika, który specjalizuje się w sprawach cudzoziemców. Prawnik nie tylko pomoże złożyć wniosek, ale może Cię również reprezentować przed urzędem.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy, napisz do mnie!

  1. Photo by Erik Witsoe on Unsplash