1
Chcesz się rozwieść, ale nie wiesz gdzie mieszka Twój mąż czy Twoja żona? Małżonek od jakiegoś czasu już z Tobą nie mieszka i nie masz z nim żadnego kontaktu, a chcesz uporządkować swoje życie i zakończyć małżeństwo istniejące wyłącznie na papierze? Jeśli tak to zapraszam do lektury dzisiejszego wpisu.

W każdym pozwie, także w tym o rozwód należy wskazać adres zamieszkania pozwanego. Jeśli nie znasz tego adresu oraz nie potrafisz go ustalić z pomocą przyjaciół i rodziny, możesz zwrócić się o udostępnienie danych z bazy PESEL. Wniosek o&nbspudostępnienie danych osoby trzeciej można złożyć w formie pisemnej i elektronicznej. Wybierając pierwszą możliwość wniosek należy przesłać do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. W uzasadnieniu wniosku należy wskazać, że chcesz złożyć pozew o rozwód, a nie znasz aktualnego miejsca zamieszkania małżonka oraz nie jesteś w stanie samodzielnie tego ustalić. Po jakimś czasie dostaniemy odpowiedź z żądanymi informacjami. Jeśli nasz mąż czy żona mógł popełnić przestępstwo, to warto zwrócić się o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, być może przebywa w&nbspzakładzie karnym.

Co jednak jeśli nie uda się ustalić adresu w ten sposób? Na szczęście jest na to sposób. W takiej sytuacji, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, sąd może ustanowić kuratora dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane.

Art. 144 § 1. Przewodniczący ustanowi kuratora,jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

W jaki sposób uprawdopodobnić, że miejsce pobytu małżonka nie jest znane? Nie wystarczy samo oświadczenie, że adres jest nieznany. Należy wskazać konkretne działania, które zostały podjęte w celu ustalenia adresu. Przydatne mogą być informacje z rejestru PESEL, biur adresowych, możliwe jest także powołanie świadków na tę okoliczność.

Jeśli sąd ustanowi kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu to dalsze postępowanie będzie toczyło się z jego udziałem. Czy w takim wypadku możliwy jest rozwód bez orzekania o winie? Niestety, kurator nie ma możliwości wyrażenia zgody na rozwód bez orzekania o winie. W takim wypadku sąd zawsze będzie musiał prowadzić postępowanie w celu ustalenia, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące rozwodu, napisz do mnie!

  1. Photo by Nils Nedel on Unsplash