1
W ostatnich dniach głośno było o odwołaniu lotów przez przewoźnika lotniczego Ryanair, co skłoniło mnie do napisania krótkiego postu na temat odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Jeśli chcesz poznać swoje prawa zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym wpisem.

Post będzie dotyczył sytuacji, gdy lot odbywa się na terenie Unii Europejskiej albo zaczyna się lub kończy w jednym z portów lotniczych położonych na terenie Unii. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia 261/2004. W tym rozporządzeniu możemy przeczytać jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu. Ja się skupię przede wszystkim na prawie do odszkodowania.

Opóźniony lot

Jeśli nasz lot jest opóźniony o kilka godzin to przewoźnik lotniczy powinien zapewnić nam posiłki oraz napoje, możliwość skorzystania z telefonu, maila lub faksu, a jeśli to konieczne również nocleg w hotelu (prawo do opieki). Pasażerowie, którzy dotarli do miejsca docelowego z opóźnieniem większym niż 3 godziny mogą się również ubiegać o odszkodowanie za opóźniony lot. Kwota odszkodowania jest uzależniona od długości lotu i wynosi:

  • 250 EUR dla lotów o długości do 1500 km
  • 400 EUR dla dłuższych lotów w Unii Europejskiej albo innych lotów na dystansie 1500-3500 km
  • 600 EUR dla lotów poza Unią Europejską dłuższych niż 3500 km

Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli przewoźnik będzie w stanie udowodnić, że duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Odwołany lot

W przypadku lotu odwołanego pasażer ma prawo do zrezygnowania z podróży. Przewoźnik jest wówczas zobowiązany zwrócić pasażerowi w terminie 7 dni pełen koszt biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nieodbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży oraz zapewnić pasażerowi, gdy jest to odpowiednie, lot powrotny do pierwszego miejsca wylotu w najwcześniejszym możliwym terminie. Ewentualnie, gdy nie chcemy rezygnować z podróży, a lot został odwołany przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi zmianę planu podróży na porównywalnych warunkach, do jego miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Także w przypadku lotu odwołanego pasażerom przysługujeprawo do opieki oraz do odszkodowania. Również w tym przypadku wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu i są to takie same kwoty jak w przypadku lotu opóźnionego. Odszkodowanie nie przysługuje, jeśli pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu lub zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Jak się ubiegać o odszkodowanie?

Żeby ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot należy w pierwszej kolejności złożyć reklamację u przewoźnika lotniczego. Formularz reklamacyjny można znaleźć na stronie przewoźnika, a jeśli go nie ma, to wystarczy sporządzić reklamację pisemną wskazując jakiego lotu dotyczy oraz dołączając potwierdzenia rezerwacji na dany lot. Przewoźnik powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni. W wielu przypadkach linie lotnicze próbują uniknąć wypłaty odszkodowania i powołują się na nadzwyczajne okoliczności. Pod tym pojęciem należy rozumieć te okoliczności, na które przewoźnik nie ma wpływu a więc przykładowo strajki, złe warunki meteorologiczne, akty sabotażu, destabilizacja polityczna, ataki terrorystyczne. W przypadku otrzymania odmowy wypłaty odszkodowania pasażer może zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który będzie wyjaśniał, czy faktycznie doszło do zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Do skargi należy dołączyć kopię naszej reklamacji oraz odpowiedzi przewoźnika, a jeśli jej nie udzielił, należy wskazać, że odpowiedzi nie otrzymano. Po rozpoznaniu sprawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda decyzję, w której zobowiąże przewoźnika usunięcia stwierdzonych w decyzji naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004, jeśli takie naruszenia zostaną stwierdzone. Prezes ULC może więc nakazać linii lotniczej wypłatę odszkodowania. Jeśli przewoźnik w dalszym ciągu nie wypłaci odszkodowania, pasażer może dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące odszkodowania, napisz do mnie!

  1. Photo by Ross Parmly on Unsplash