O mnie

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, uzyskując w 2017 r. tytuł zawodowy adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jeszcze w trakcie studiów odbywając staże i praktyki, a następnie pracując jako aplikant w kancelariach prawnych w Krakowie. Specjalizuję się w sprawach cywilnych (dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i konsumenckich, regulacja stanu prawnego nieruchomości, podział majątku wspólnego, postępowania spadkowe), rodzinnych (rozwód, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, ustalenie ojcostwa). Zajmuję się także sprawami gospodarczymi, karnymi oraz administracyjnymi.

Oferuję pomoc prawną na etapie przedprocesowym – prowadzenie negocjacji, sporządzanie listów adwokackich, jak i zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych.

Mówię biegle w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim. Poza pracą lubię podróżować i poznawać inne kultury.

Specjalizacje

Prawo cywilne

Świadczę pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w szczególności na takich obszarach jak dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i konsumenckich, regulacja stanu prawnego nieruchomości, podział majątku wspólnego, postępowania spadkowe.

Prawo gospodarcze

Oferuję usługi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, dochodzeniem należności, udział w negocjacjach handlowych, przygotowywanie oraz opiniowanie umów.

Prawo rodzinne

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie spraw rozwodowych, o władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dziećmi, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, podział majątku wspólnego.

Prawo karne

Świadczę usługi w zakresie obrony w postępowaniach w sprawach karnych oraz wykroczeniowych. Oferuję także usługi prawne związane z zabezpieczeniem interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Prawo administracyjne

Oferuję pomoc prawną w zakresie postępowania administracyjnego na wszystkich jego etapach. Reprezentuję Klientów przed organami administracji. Oferuję pomoc prawną oraz reprezentację w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kredyty frankowe

Reprezentuję klientów w sporach z bankami w związku z kredytami frankowymi. Występuję do sądów o stwierdzenie nieważności umowy bądź jej odfrankowanie. Analiza umowy jest zawsze bezpłatna.

Usługi

Zapewniam kompleksowe i profesjonalne usługi prawne na rzecz osób fizycznych, jak również na rzecz przedsiębiorców. Świadczę profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną wobec klientów indywidualnych. Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych, opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację przed sądami oraz organami. Oferuję szereg wyspecjalizowanych usług skierowanych do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Usługi świadczone przedsiębiorcom obejmują między innymi sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych, bieżące doradztwo prawne, zakładanie i obsługę spółek, uczestniczenie w negocjacjach, prowadzenie spraw sądowych, kierowanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona między innymi od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje. W zależności od rodzaju sprawy oraz zakresu współpracy możliwe jest uzgodnienie wynagrodzenia zryczałtowanego (poprzez określenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia) lub też przyjęcie systemu rozliczeń godzinowych (w których wysokość zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia). Wynagrodzenie za świadczone usługi co do zasady jest płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Kwestie te są uzgadniane indywidulanie z każdym Klientem.