[^1]
Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył 28 kwietnia 2023 r. wniosek o upadłość Getin Noble Bank S.A.
Osoby posiadające kredyty frankowe w tym banku powinny już się przygotować do upadłości Getinu.
Po ogłoszeniu upadłości przez Sąd, wszyscy wierzyciele będą musieli zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości. Termin na zgłoszenie wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Należy to zrobić w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Aby wyliczyć wysokość wierzytelności należy zebrać dokumentację dotyczącą wysokości wszystkich wpłat na rzecz banku. W tym celu można posłużyć potwierdzeniami przelewów lub złożyć wniosek do banku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.
Rekomendujemy dokonanie potrącenia wierzytelności kredytobiorcy z roszczeniem banku o zwrot kwoty kapitału kredytu. Potrącenie może być dokonane również najpóźniej z chwilą zgłoszenia wierzytelności.
Wierzytelności kredytobiorcy zgłoszone do syndyka będą podlegały zaspokojeniu tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłości. Na chwilę obecną nie da się tego ocenić. Wszyscy kredytobiorcy mający kredyty frankowe w Getin Noble Banku powinni być świadomi potencjalnej upadłości banku i przygotować się na możliwe konsekwencje.
Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kredytu we frankach szwajcarskich skontaktuj się ze mną!

[^1]