1
Przygotowujesz się do rozwodu? Ten proces może wydawać Ci się żmudny i skomplikowany, ale wcale taki nie musi być. W tym wpisie chciałabym przedstawić checklistę dokumentów, które należy zebrać i dołączyć do pozwu rozwodowego.

1. Odpis aktu małżeństwa
Jest to dokument urzędowy, w którym są zawarte informacje dotyczące waszego małżeństwa. Do pozwu rozwodowego można załączyć zarówno odpis skrócony, jak i odpis zupełny. Jeśli nie posiadasz tego dokumentu w domu, to możesz zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie go. Za wydanie odpisu aktu małżeństwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 22 zł za odpis skrócony i 32 zł za odpis zupełny. Jeśli wniosek będzie składał za Ciebie pełnomocnik, pamiętaj również o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł.

2. Odpisy aktów urodzenia dzieci
Jeśli macie wspólne małoletnie dzieci, to do pozwu należy załączyć także odpisy ich aktów urodzenia. Również w tym przypadku nie ma znaczenia czy będzie to odpis skrócony czy zupełny. Opłaty skarbowe za wydanie tych odpisów są takie same jak w punkcie powyżej. Opłatę należy uiścić od każdego odpisu osobno. Jeśli macie dwoje dzieci to zapłacisz 44 zł za dwa odpisy skrócone albo 64 zł za dwa odpisy zupełne aktów urodzenia.

3. Dowód uiszczenia opłaty sądowej
Opłatę sądową od pozwu rozwodowego należy uiścić na rachunek bankowy sądu, do którego wnosisz pozew. Sądy mają kilka różnych rachunków bankowych, dlatego należy zwrócić uwagę aby opłatę wpłacić na rachunek dochodów budżetowych. Płacąc przelewem do pozwu dołączamy wydruk potwierdzenia uiszczenia opłaty. Opłatę sądową można także uiścić gotówką w kasie sądu lub przekazem pocztowym. Zawsze należy pamiętać żeby dowód opłaty dołączyć do pozwu, aby uniknąć wezwania ze strony sądu. W chwili pisania tego postu opłata sądowa wynosi 600 zł.

4. Dowody powołane w treści pozwu
Jeśli w treści pozwu powołujemy okoliczności, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, to konieczne jest również przedstawienie odpowiednich dowodów, które te okoliczności potwierdzą. Katalog dowodów będzie różnił się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Poniżej wskazuję dokumenty, które najczęściej są załączane do pozwu rozwodowego. Jeśli w pozwie oprócz rozwodu domagamy się zasądzenia alimentów na małoletnie dzieci to należy udokumentować ich koszty utrzymania – za dowód mogą nam posłużyć rachunki za żłobek czy przedszkole, dowody zapłaty za lekcje dodatkowe itp. Nie ma konieczności przedstawiania paragonów za zakup żywności dla dziecka (o ile nie jest to żywność specjalistyczna), gdyż sąd orientuje się w tych kwestiach i potrafi oszacować te koszty. Ponadto powinniśmy wykazać wysokość naszych zarobków oraz zarobków naszego małżonka – w tym celu możemy posłużyć się zaświadczeniem o zarobkach. Domagając się ustalenia winy drugiego małżonka również należy przedstawić odpowiednie dowody. Mogą to być zdjęcia, screeny, kopie smsów, potwierdzenia przelewów itp. Jeśli zawieraliśmy z małżonkiem umowy majątkowe małżeńskie, to ich kopię również należy dołączyć do pozwu.

5. Odpis pozwu wraz z załącznikami
Mając już przygotowany pozew rozwodowy wraz ze wszystkimi załącznikami pamiętajmy o tym żeby sporządzić dokładnie taką samą kopię, którą następnie sąd prześle małżonkowi. O ile do pozwu powinny zostać dołączone oryginały (lub poświadczone kopie) dokumentów, o tyle odpis pozwu i załączników może być kserokopią. Warto również przygotować jedną kopię pozwu i załączników dla siebie, aby w każdym momencie móc do niego wrócić i sprawdzić jego treść oraz treść załączników. Czekająca na rozprawę nawet kilka miesięcy możemy nie pamiętać wszystkich szczegółów.

Kiedy już zbierzemy wszystkie dokumenty oraz przygotujemy pozew wraz z odpisem nie pozostaje nic innego jak wysłać papiery rozwodowe do sądu lub zanieść bezpośrednio na dziennik podawczy.

Mam nadzieję, że ta prosta lista okaże się przydatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat papierów rozwodowych skontaktuj się ze mną!

  1. Photo by Kelly Sikkema on Unsplash