W dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z problemami związanymi z kredytami frankowymi. Dla wielu Polaków decyzja o zaciągnięciu kredytu we frankach szwajcarskich wydawała się atrakcyjnym rozwiązaniem. Niestety, wraz z gwałtownym wzrostem wartości franka, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji, zmagając się z wysokimi ratami i rosnącym zadłużeniem.

Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie kroków prawnych i wytoczenie sprawy bankowi. Rozprawa sądowa może być skomplikowanym procesem, wymagającym dokładnej analizy dokumentów, przygotowania odpowiednich argumentów i zgromadzenia niezbędnych dowodów. Dlatego ważne jest, aby właściwie się do tego przygotować. Zlecając sprawę prawnikowi nie musimy się martwić o przygotowanie sprawy od strony formalnej. Pełnomocnik pomoże skompletować wszystkie dokumenty oraz przygotuje i złoży w sądzie pozew, a także będzie reprezentował przed sądem. Jednakże pełnomocnik nie może złożyć zeznań w za kredytobiorców.
W niniejszym poście przedstawię przydatne wskazówki, które mogą Ci pomóc przygotować się do zeznań przed sądem.

O CO PYTA SĄD NA SPRAWIE FRANKOWEJ?

Na rozprawie dotyczącej kredytu frankowego, sąd może zadawać różne pytania, aby lepiej zrozumieć sprawę i dokonać odpowiedniego rozstrzygnięcia.

W pierwszej kolejności sąd będzie pytał o okoliczności w jakich została zawarta umowa kredytu hipotecznego. Czy przed zawarciem umowy powodowie korzystali z pomocy pośrednika, jak przebiegały spotkania z pracownikami banku, w jakim celu został zaciągnięty kredyt, czy strona powodowa prowadziła działalność gospodarczą, a jeśli tak to czy kredyt był zaciągnięty w związku z tą działalnością. Sąd może również zapytać o to gdzie kredytobiorca pracował w tamtym czasie.

Następnie moga paść pytania o warunki i klauzule umowy kredytowej. Sąd może zapytać o szczegóły dotyczące stopy procentowej, okresu kredytowania, rodzaju kredytu, a także o inne istotne postanowienia umowy.

Sąd będzie także pytał czy byłeś świadomy ryzyka związanego z kredytem we frankach szwajcarskich. Sąd może zbadać, czy otrzymałeś wystarczającą informację od banku na temat ryzyka walutowego i możliwości zmiany kursu franka szwajcarskiego oraz jak ta zmiana wpłynie na wysokość rat oraz saldo kredytu.

Sąd może zapytać, czy bank w jasny sposób wytłymaczył mechanizm waloryzacji, czyli po co w umowie kredytu znalazły się postanowienia dotyczące franków szwajcarskich. Czy bank wyjaśnił w jaki sposób jest ustalany kurs franka szwajcarskiego na potrzeby kredytu. Sąd najczęściej pyta również o to, czy te postanowienia były z bankiem negocjowane i czy jakieś postanowienie umowy zostało indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą.

Warto pamiętać, że pytania sądu będą zależne od konkretnej sprawy i indywidualnych okoliczności. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio przygotować się do rozprawy, zapoznając się z dokumentacją związaną z kredytem oraz przypominając sobie okoliczności zawarcia umowy.

Pamiętaj jednak, że artykuł ten nie stanowi porady prawnej. Jeśli rozważasz wytoczenie sprawy bankowi, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych. Skontaktuj się ze mną!, jeśli zastanawiasz się nad tym czy pozwać bank. Po przeanalizowaniu Twojego przypadku, przedstawię Ci możliwości oraz dalsze postępowanie.