1
Koronawirus od ponad roku paraliżuje życie i pracę wielu ludzi. Przedłużające się obostrzenia dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej i inne realia społeczne oddziałują na możliwości finansowe każdego człowieka. Uzasadnione potrzeby dzieci jednak istnieją i nie powinny być marginalizowane. Jak więc pandemia może wpłynąć na wymiar świadczeń alimentacyjnych?

Wymiar świadczeń alimentacyjnych – od czego zależy?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych ustala się na podstawie uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Uregulowanie to ma na celu znalezieniu pewnego standardu potrzeb dziecka, które muszą zostać zaspokojone. Wliczają się w to zarówno koszty życia codziennego, w tym jedzenia, ubrań czy opłat za leczenie lub zajęć pozaszkolnych. W tych wydatkach partycypuje zobowiązany do alimentacji rodzic. Wkład w utrzymanie dziecka musi być jednak proporcjonalny do zarobków i możliwości majątkowych. Stąd też kwota ustalona przez strony lub sąd musi być ustalona w taki sposób, by pogodzić te dwie wartości.

Zmiana wymiaru świadczeń alimentacyjnych

Oczywiście ustalona raz kwota może zostać zmieniona. Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Regulacja ta ma na celu to, żeby kwota pieniężna była adekwatna do obecnej sytuacji stron. W wyniku znaczącej poprawy możliwości zarobkowych zobowiązanego sytuacja wydaje się oczywista – naturalne wydaje się podniesienie kwoty przeznaczanej na dziecko. Jednakże gdy na utrzymanie dziecka łoży się kilkaset złotych, które dla sytuacji dziecka były już dość przeciętne lub średnio zadawalające, a możliwości zarobkowe zobowiązenego znacząco się obnizyły, to może pojawić się problem.
Sytuacja wielu branż obecnie ulega pogorszeniu. Lockdown dla niektórych rodzajów działalności bywa druzgocący, a pomoc publiczna nie pozwala na pokrycie wszystkich zobowiązań i kosztów. Ponadto zamrożenie życia i aktywności społecznej sprawia, że spędzając większość czasu w domach niektóre wydatki znacząco się obniżają. Sąd Rejonowy w Szczytnie w orzeczeniu wskazał, że możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji ojca pracującego w branży transportowej wraz ze zmniejszonymi potrzebami dzieci uzasadniają obniżenie świadczeń alimentacyjnych. Oczywiście koronawirus nie będzie czynnikiem uniwersalnym w każdym przypadku i możliwość zmiany świadczenia alimentacyjnego należy rozpatrywać indywidualnie, jednak możliwe jest obniżenie jego wymiaru. Spowolnienie rozstrzygania spraw sądowych przez pandemie może nastręczać trudności w dokonaniu obniżenia świadczenia. Możliwe jednak wydaje się sporządzenie wniosku o zabezpieczenie, w którym wykażemy, że nasze możliwości zarobkowe uległy znaczącemu obniżeniu. Wniosek sąd rozpatruje na posiedzeniu niejawnym.

Korzystne zmiany w wypłacie środków przez Fundusz Alimentacyjny

Osobom, które nie otrzymują świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanego , gdzie egzekucja okazała się bezskuteczna przysługuje możliwość pobierania środków z Funduszu Alimentacyjnego. Od października 2020 kwota dochodów w rodzinie w przeliczeniu na osobę , do której można ubiegać się o wypłatę świadczenia wynosi 900 zł. W porównaniu do poprzedniego roku, kwota ta została podniesiona o 100 zł. Ponadto wprowadzony został bardzo korzystny mechanizm dla rodzin, które przekraczają próg 900 zł. Jeśli dochód przekracza tą kwotę, suma nadwyżki zostaje odjęta od wypłaconego świadczenia – tzw. złotówka za złotówkę.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące świadczeń alimentacyjnych i możliwości obniżenia ich z uwagi na koronawirusa skontaktuj się ze mną!

Wpis powstał z pomocą Adama Pelczara - studenta III roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim

  1. Photo by Kelly Sikkema on Unsplash