1
Decyzja o rozwodzie potrafi odmienić nasze dotychczasowe życie o 180 stopni. Jeśli oboje małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą się rozstać w przyjaznej atmosferze, to warto rozważyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Co powinno się znaleźć w takim pozwie wyjaśnię w dzisiejszym wpisie.

Kiedy zależy nam na szybkim zakończeniu małżeństwa rezygnacja z orzekania przez sąd o winie powinna przyspieszyć postępowanie. Aby było to możliwe, to oboje małżonkowie muszą wyrazić zgodę na rozwód bez winy. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że małżonkowie zgodnie zażądają aby sąd zaniechał orzekania o winie.

Kto może złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie i co powinno się w nim znaleźć?

Pozew o rozwód bez orzekania o winie może złożyć każdy z małżonków, ale nie jest możliwe złożenie wspólnego pozwu. W treści pozwu należy wskazać, że między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami wygasła więź duchowa, cielesna oraz gospodarcza, a małżonkowie nie widzą szans na zmianę tej sytuacji. Są to przesłanki, które zawsze muszą być spełnione łącznie, gdyż w przeciwnym wypadku sąd nie będzie mógł orzec rozwodu. Z treści pozwu powinno również wynikać, że powód wnosi o zaniechanie orzekania o winie. W pozwie mogą się znaleźć także inne roszczenia związane np. z orzeczeniem o władzy rodzicielskiej, alimentach, podziale majątku. Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Pozew o rozwód składa się w dwóch egzemplarzach do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew o rozwód zawsze składamy do sądu okręgowego.

Ile to kosztuje?

Opłatę od pozwu o rozwód powinien wnieść małżonek składający pozew. Opłata ta na dzień dzisiejszy wynosi 600 zł. Jeśli dojdzie do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie to sąd zwróci powodowi 300 zł opłaty, natomiast drugi małżonek w wyroku rozwodowym zostanie zobowiązany do zwrotu powodowi połowy kosztów postępowania.

Czy rozwód bez orzekania o winie jest szybszy?

To zależy od kilku okoliczności. Jeśli małżonkowie są zgodni w kwestii rozwodu, jak również potrafią się porozumieć co do kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów i nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie, to rozwód można uzyskać już na pierwszej rozprawie. Oczywiście obie strony muszą być na rozprawie obecne osobiście, gdyż sąd zawsze musi przesłuchać małżonków żeby ustalić, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

W postępowaniu rozwodowym strony nie mają obowiązku korzystania z pomocy adwokata występującego w roli pełnomocnika. Warto jednak zwrócić się do profesjonalisty, aby mieć pewność, że pozew jest przygotowany poprawnie, a w trakcie rozprawy ktoś będzie czuwał nad jej prawidłowym przebiegiem.

W kolejnym wpisie przedstawię skutki związane z rozwodem bez orzekania o winie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące rozwodu, napisz do mnie!

  1. Photo by Catkin on Pixabay.com