1
Rozwód jest stresującym doświadczeniem. Tym bardziej, jeśli jesteś rodzicem, z którym mieszkają dzieci, a Twój małżonek wyprowadził się i przestał was wspierać finansowo. To częsty scenariusz, a moi klienci pytają, czy mogą otrzymywać alimenty jeszcze przed zakończeniem sprawy rozwodowej. Dobra wiadomość jest taka, że jest to możliwe, ale musisz działać.

Małżonek mnie opuścił, co zrobić żeby otrzymywać alimenty w trakcie sprawy rozwodowej?

Na samym początku chciałabym zaznaczyć, że niniejszy wpis dotyczy zarówno alimentów na wspólne dzieci stron, jak również alimentów na małżonka.
W trakcie trwania sprawy rozwodowej można domagać się aby Sąd zobowiązał drugą stronę do uiszczania alimentów w trakcie całego postępowania rozwodowego (które w skrajnych przypadkach może ciągnąć się latami). Co należy zrobić aby do tego doszło? O tym poniżej.

Zabezpieczenie alimentów

W toku sprawy rozwodowej można żądać tzw. zabezpieczenia alimentów. Stosowny wniosek może zostać zgłoszony już w pozwie. Jeśli jednak nie zrobimy tego od razu, to wniosek można złożyć na dalszym etapie postępowania.
We wniosku należy uprawdopodobnić roszczenie o alimenty. Co to oznacza? Nic innego jak wskazanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (czyli małoletnich dzieci albo małżonka żądającego alimentów na siebie) oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego (czyli drugiego małżonka). Okoliczności te najczęściej są wskazane w pozwie rozwodowym, więc w przypadku składania wniosku o zabezpieczenie alimentów osobno wystarczy powołać się na te kwestie.

Sąd zabezpieczył alimenty na czas rozwodu, ale małżonek ich nie płaci, co teraz?

Jeśli pomimo wydania przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu alimentów Twój małżonek ich nie płaci dobrowolnie, to w ich egzekucji pomoże Ci komornik. Należy pamiętać, że na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów Sąd z urzędu nada klauzulę wykonalności, co oznacza że umożliwia uprawnionemu w zasadzie natychmiastową egzekucję swojego żądania.
Postanowienie o zabezpieczeniu jest zaskarżalne, to znaczy, że osoba zobowiązana przez sąd do płacenienia alimentów w trakcie postpowania rozwodowego może wnieść zażalenie (co jednak nie wstrzymuje możliwości ich natychmiastowej egzekucji). Szerzej na ten temat pisze współpracująca z kancelarią radca prawny Marta Lampart. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak zaskarżyć takie postanowienie zajrzyj tutaj Oczywiście zabezpieczenie alimentów jest ustanawiane na czas trwania postępowania. Natomiast w wyroku rozwodowym Sąd rozstrzygnie o alimentach i po uprawomocnieniu się wyroku to on będzie stanowił podstawę do ich egzekwowania.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące rozwodu, napisz do mnie!

  1. Photo by Aaron Burden on Unsplash