W dzisiejszym wpisie kontynuacja tematyki związanej z odszkodowaniem z OC sprawcy wypadku. Tym razem postaram się krótko przedstawić roszczenia, które przysługują poszkodowanemu za zniszczone mienie.

Najczęściej staramy się o odszkodowanie za zniszczony w czasie wypadku samochód, często nie zdając sobie sprawy, że sprawca ponosi odpowiedzialność w znacznie szerszym zakresie. Do najbardziej typowych żądań należą:

  • Naprawa uszkodzonego pojazdu – w przypadku tzw. szkody częściowej (czyli wtedy, gdy samochód nadaje się do naprawy) można domagać się naprawienia samochodu. Naprawa może zostać dokonana w dwojaki sposób. W formie bezgotówkowej, czyli w warsztacie wskazanym przez zakład ubezpieczeń, z którym ma on umowę. W takim wypadku warsztat rozlicza się bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. Jeśli zaś poszkodowany nie chce korzystać z takiego rozwiązania może dokonać naprawy w wybranym przez siebie warsztacie i przedstawić zakładowi ubezpieczeń rachunki za wykonane prace. Inną możliwością jest ustalenie wartości naprawy na podstawie kosztorysu i przekazanie poszkodowanemu odpowiedniej kwoty na wykonanie tej naprawy. Wybór sposobu likwidacji szkody należy do poszkodowanego.
  • Wypłata odszkodowania– w sytuacji, w której koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu przed uszkodzeniem mamy do czynienia z tzw. szkodą całkowitą. Jej naprawa polega na wypłaceniu odszkodowania odpowiadającego aktualnej wartości rynkowej pojazdu w stanie przed wypadkiem. Kwota odszkodowania jest pomniejszana o wartość wraku samochodu, jeśli poszkodowany go sobie zostawia. Niektóre zakłady ubezpieczeń pomagają poszkodowanym w znalezieniu nabywcy wraku.
  • Wyrównanie różnicy między wartością samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie – jest to roszczenie, które przysługuje w sytuacji, gdy samochód pomimo dokonania prawidłowej naprawy jest mniej wart niż przed wypadkiem.
  • Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego – poszkodowany może ubiegać się także o zwrot wydatków poniesionych na najem pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu albo przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione. Pamiętać należy, że pojazd zastępczy powinien być o podobnej klasie do pojazdu uszkodzonego. Nie byłoby bowiem uzasadnione żądanie zwrotu wydatków na najem pojazdu luksusowego, jeśli nasz własny samochód był pojazdem klasy średniej.

Ponadto możliwe jest dochodzenie odszkodowania za koszty związane z holowaniem uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku do warsztatu, koszty parkingu, jeśli konieczne było pozostawienie na nim samochodu, czy odszkodowanie za zniszczenie przedmiotów, które znajdowały się w pojeździe (np. telefon, tablet, laptop itp.).
Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące odszkodowania z polisy OC sprawcy? napisz do mnie!