1
Wiele osób przychodzi do mnie w związku z otrzymaną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłacie odszkodowania, które w ich przekonaniu zostało znacznie zaniżone i nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z naprawieniem szkody. Pytają mnie co w takiej sytuacji powinni zrobić, czy możliwe jest uzyskanie wyższego odszkodowania bez konieczności pozywania zakładu ubezpieczeń. W dzisiejszym wpisie postaram się wyjaśnić kiedy można wystąpić z odwołaniem od decyzji firmy ubezpieczeniowej i jakie elementy powinien zawierać taki dokument.

Jak sporządzić odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń?

Odwołanie od decyzji o wypłacie odszkodowania powinniśmy sporządzić w formie pisemnej i zaadresować do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Dla pewności, że nasze pismo zostało odebrane warto wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W ten sposób będziemy dysponowali dokumentem zaświadczającym kiedy list dotarł do adresata.

Zanim jednak odwołanie zostanie wysłane należy zastanowić się nad jego treścią. To właśnie od przedstawionych argumentów będzie zależało czy zakład ubezpieczeń zmieni swoją decyzję i przyzna nam wyższe odszkodowanie. Nie wystarczy zatem napisać, iż przyznana kwota nas nie satysfakcjonuje, gdyż spodziewaliśmy się otrzymać więcej. Na samym początku odwołania powinniśmy wyjaśnić powody naszego niezadowolenia, tzn. czy kwota odszkodowania jest naszym zdaniem za niska, bo zakład ubezpieczeniowy nie uwzględnił niektórych wydatków (np. kosztów najmu samochodu zastępczego), czy też dokonał zbyt niskiej wyceny. W przypadku zaniżonej wyceny możemy przedstawić ubezpieczycielowi analizę porównawczą, w której porównamy ceny rynkowe z kwotami jakie zaproponował nam ubezpieczyciel. Dla uwiarygodnienia twierdzeń możemy przedstawić wydruki z Internetu. W przypadku szkód motoryzacyjnych warto także zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel dokonał wyceny opierając się na cenach części zamiennych czy oryginałów. W trudniejszych przypadkach warto skorzystać z wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Im lepiej zostanie uzasadnione odwołanie tym większa szansa na to, że odniesie ono skutek.

Oprócz argumentów merytorycznych w odwołaniu powinny się znaleźć następujące elementy:

  • – imię, nazwisko oraz adres ubezpieczonego,
  • – określenie towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego kierujemy odwołanie,
  • – miejsce i datę sporządzenia dokumentu,
  • – numer polisy oraz numer szkody,
  • – określenie kwoty świadczenia, której się domagamy,
  • – numer konta bankowego, na które powinno zostać wpłacone odszkodowanie,
  • – podpis.

Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym odpowiedź na odwołanie powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni, o czym towarzystwo ubezpieczeniowe powinno poinformować. Jeśli w tym czasie nie otrzymamy odpowiedzi uznaje się, że odwołanie jest zasadne i wskazane w niej roszczenia muszą być spełnione.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące odszkodowania? Napisz do mnie!

  1. Photo by TheAngryTeddy on Pixabay.com