1
Czym jest rozwód bez orzekania o winie opisałam w poprzednim wpisie, w dzisiejszym zaś przybliżę jakie są następstwa takiego rozwodu.

Obowiązek alimentacyjny byłych małżonków

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie niesie za sobą skutki w kwestii obowiązków alimentacyjnych między byłymi małżonkami. Decydując się na rozwód bez orzekania o winie powinniśmy dobrze przemyśleć czy zależy nam na uzyskaniu alimentów od drugiego małżonka. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli sąd nie orzeka o winie to rozwiedziony małżonek, który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Za niedostatek należy uznać taką sytuację, w której nie mamy możliwości (np. z uwagi na chorobę) zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb (np. kosztów leków, mieszkania). Oczywiście fakt ten należy udowodnić przed sądem.

Zatem jeśli decydujemy się na rozwód i nie zależy nam na uzyskaniu alimentów od drugiego małżonka, to zgoda na rozwód bez orzekania o winie będzie korzystna, gdyż w praktyce takie sprawy toczą się szybciej.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami

Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę to czas trwania obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami. Nawet jeśli sąd uzna, że należą nam się alimenty od byłego małżonka, to obowiązek ten nie będzie trwał w nieskończoność. Zgodnie z przepisami obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, a wyjątkowo sąd może ten termin wydłużyć. Obowiązek alimentacyjny wygasa również w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez małżonka, który był uprawniony do otrzymywania alimentów.

Powyższe zasady dotyczą tylko i wyłącznie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami. To czy rozwód odbył się bez orzekania o winie czy też z ustalaniem winy nie ma żadnego wpływu na kwestie związane z rozstrzygnięciem o alimentach na dzieci.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Masz pytania dotyczące rozwodu, napisz do mnie!

  1. Photo by Joshua Ness on Unsplash